РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

"КК-ГАЙДАРСКИ И СИН" ЕООД предоставя на своите клиенти комплексна услуга, която включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно:
1. Предварителна оценка на потенциала на кандидата за получаване на безвъзмездно финансиране като се прави прогноза за броя на точките, които може да получи неговия проект, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите.
2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи - Бизнес планове, Апликационни формуляри, Бюджети, Предпроектни проучвания и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. В посочените документи проектната идея подробно се описва и се обосновава от гледна точна на нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията и.
3. Окомплектоване на всички документи, които се предават за оценка.
4. Консултации при поискана допълнителна информация и документация от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта.
5. Съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на кандидатите да направят прозрачен избор на подизпълнители (доставчици) по проекта, в това число: подготовка на запитвания към потенциалните оференти; определяне на критериите за избор на оферта; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др..
6. Съдействие за изготвяне на междинните и финални отчети за изпълнението на проекта.
7. Съдействие за осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи - фактури, договори с доставчици, приемо-предавателни протоколи, платежни нареждания, банкови извлечения. Само след коректно отчетен проект, кандидатът получава одобреното безвъзмездно финансиране.


Цената на услугата се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с проектната идея и инвестиционните намерения на клиента. Базова оферта може да получите като изпратите запитване до нашия имейл адрес, в което накратко да опишете проекта и инвестициите, за които ще кандидатствате.


Може да се свържете с екипа ни на телефон: 064/803 225, 0899 173 705, 0896 898 252 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.