Експерти на „КК-Гайдарски и Син” ЕООД, гр. Плевен ще проведат две обучения на представители на МИГ-Кнежа.

  

Експерти на „КК-Гайдарски и Син” ЕООД, гр. Плевен ще проведат две обучения на представители на МИГ-Кнежа.

На база спечелена обществена поръчка, експерти на „КК-Гайдарски и Син”, гр. Плевен ще организират и проведат две обучения на представители на МИГ-Кнежа.

Първото обучение ще се проведе на 9 и 10 октомври в СПА Хотел АТА, гр. Вършец с персонала и членовете на УС на МИГ – Кнежа и ще бъде на тема: „Стратегическо и организационно развитие, планиране и финансово управление на НПО”, като основната му цел е институционално укрепване на МИГ-Кнежа.

Второто обучение ще бъде тридневно, на тема: „Инвестиционно и бизнес планиране. Изготвяне на бизнес план” и ще бъде предназначено за изп. директор, експерт СМР и технически асистент на МИГ – Кнежа, като основната цел на обучението е подпомагане на местната общност в подготовката за кандидатстване пред МИГ - Кнежа.