Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Стартиране на проект „Възраждане на предприемаческия дух в Северозападна България”, съгласно договор №BG05M9OP001-1.023-0003-C01, по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 “Насърчаване на предприемачеството”, ОПРЧР 2014-2020 г. 22 Юни 2018 724
Консултации за новостартиращите предприятия по схемата за предприемчивите българи 12 Март 2014 2245
Нови одобрени проекти по ОП РЧР 26 Септември 2013 2100
Работен график за прием на проекти по 01 Април 2013 2252
Предприемчиви българи ще стартират собствен бизнес с успешно разработени проекти от „КК-Гайдарски и Син” ЕООД 18 Февруари 2013 2761
Изплащането на субсидии за декар е под въпрос 04 Февруари 2013 2014
ГАРАНЦИОННИЯТ ФОНД ПО ПРСР ОФИЦИАЛНО ЗАПОЧНА РАБОТА 11 Януари 2013 1567
Поредно признание за "КК-Гайдарски и Син" ЕООД, гр. Плевен. "КК-Гайдарски и Син" ЕООД е одобрена от МЗХ и е включена в регистъра на консултантите по мярка 114 от ПРСР 16 Ноември 2012 1824
Одобрен проект на Община Долна Митрополия по ОПРЧР, изготвен от "КК-Гайдарски и Син" ЕООД 30 Октомври 2012 1725
Одобрени са деветнадесет проекта по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” изготвени от „КК-Гайдарски и Син” ЕООД, гр. Плевен. 30 Октомври 2012 1565
Експерти на „КК-Гайдарски и Син” ЕООД, гр. Плевен ще проведат две обучения на представители на МИГ-Кнежа. 18 Септември 2012 2338
От 30 юли до 24 август се приемат проекти по мярка 121 от ПРСР 23 Юли 2012 1677
Изготвяне на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” Компонент II 14 Юни 2012 2297
Информация за прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР през юли 2012 г. 14 Юни 2012 1508
Указания за предстоящ прием по мярка 121 от ПРСР през юли 2012 г. 14 Юни 2012 1979